Udruga je dragovoljna i neprofitabilna interesna skupina koja okuplja invalide svih vrsta invaliditeta. Zastupa zajedničke interese, prava i obveze u području prevencije, liječenja, školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja, socijane skrbi, sporta i rekreacije, te vodi brigu o potrebama i pravima svojih članova. Djeluje prvenstveno na području otoka Krka, Raba i cresko-lošinjskog arhipelaga PGŽ od srpnja 2002. godine.